skip to Main Content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, ponieważ przekazujesz nam swoje dane w zaufaniu, a usługi, które oferujemy, opierają się na nich. Ten dokument tłumaczy jakie informacje są pobierane przez nasz serwis – jak je zabezpieczamy oraz jak ich używamy.

Administratorem Twoich danych jest Creoox AG (adres: Landstrasse 97, 9494 Schaan, Liechtenstein). Co do przetwarzania danych osobowych użytkowników powierzonych Creoox AG do przetwarzania jako tzw. procesorowi (np. danych osobowych pracowników, dla których klient wykupił licencje użytkowników), niniejsza polityka prywatności serwisu nie ma zastosowania. Obowiązki informacyjne powinny być zgodnie z RODO spełnione przez administratora powierzającego dane Creoox AG.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres privacy@creoox.com

 

 1. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

PROWADZENIE KONTA W NASZYM SERWISIE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą (zawsze) oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych (tylko gdy korzystasz z płatnego konta).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Prawnie uzasadnionym interesem dla przetwarzania Twoich danych osobowych jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

W oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu korzystamy z narzędzia analitycznego MyAdmin, umożliwiającego nam podgląd wykorzystania przez Ciebie kont w naszym serwisie (funkcje, z których korzystasz, przeglądane podstrony, realizowane projekty). Pozwala nam to świadczyć dla Ciebie usługi wsparcia i poprawiać działanie serwisu. Nie monitorujemy jednak Twojego zachowania na bieżąco i nie opracowujemy tych danych w żaden sposób.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W ramach formularza kontaktowego przetwarzamy Twoje dane osobowe aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

POLITYKA COOKIES

Przetwarzamy całkowicie anonimowe dane każdego użytkownika serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu (trwałość sesji, gdy jesteś zalogowany),
 • zwiększyć wygodę, szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze serwisu przez Ciebie,
 • uzyskiwać statystyczne informacje o odwiedzinach w naszym serwisie.

Cookies z których korzystamy nie zbierają od Ciebie żadnych danych osobowych. Do wymienionych powyżej celów całkowicie wystarczające są dane anonimowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe z innych przyczyn (np. masz konto w naszym serwisie i tam podałeś nam swoje dane), nie łączymy ich w żaden sposób z anonimowymi danymi pozyskanymi przy pomocy cookies.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Zgoda na cookies może być konieczna do prawidłowego korzystania z konta w serwisie (cookies pozwalają oprogramowaniu naszej strony „widzieć”, że jesteś zalogowany i utrzymać trwałość sesji, gdy przechodzisz pomiędzy podstronami).

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania serwisu i do umożliwienia prawidłowego korzystania z kont (utrzymywanie sesji).

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis korzysta z cookies podmiotów trzecich jedynie w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin.

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

OSOBY POSIADAJĄCE KONTA W NASZYM SERWISIE

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. nr telefonu,
 4. organizacja (nazwa przedsiębiorcy),
 5. dane związane z płatnościami za konto,
 6. sposób korzystania z konta w serwisie (funkcje, z których korzysta użytkownik, przeglądane podstrony, realizowane projekty).

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FORMULARZA KONTAKTEGO

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. nr telefonu,
 4. organizacja (nazwa przedsiębiorcy),
 5. kraj pochodzenia.

 

 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • OVH sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław – w celu przechowywania danych na serwerze. Nasze serwisy znajdują się na tych serwerach, więc wszystko co wpiszesz w naszych formularzach, musi tam się pojawić. Zgodnie z informacjami od tego dostawcy (znajdującymi się tutaj: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/rodo.xml), centra danych OVH znajdują się w Unii Europejskiej, natomiast zespoły pomocy technicznej znajdują się w Unii Europejskiej oraz w Kanadzie, która także została uznana przez Unię Europejską za kraj spełniający wymagania w zakresie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. OVH zastrzega sobie prawo do powierzania świadczenia usług pomocy technicznej wiążących się z koniecznością zdalnego dostępu do danych klienta innym jednostkom OVH, zlokalizowanym w krajach o poziomie ochrony danych uznanym przez Komisję Europejską za wystarczający (z wyjątkiem USA).
 • zewnętrznemu biuru rachunkowemu, biurom tłumaczeń oraz zewnętrznemu dostawcy usług IT. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że Twoje dane osobowe nie będą transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

Przetwarzane dane ujawniamy też niezależnym administratorom danych, jak:

 • organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa (np. organy podatkowe, urzędy, sądy),
 • dostawcy usług płatniczych.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych.

Jeśli okres przedawnienia roszczeń związanych z naszą usługą jest dłuższy niż okres przechowywania danych do celów podatkowych – wtedy ten dłuższy okres ma zastosowanie.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadzimy dla Ciebie konto w naszym serwisie), to oczywiście niektóre Twoje dane (np. o sposobie korzystania z Twojego konta) będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres privacy@creoox.com

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

PROWADZENIE KONTA W NASZYM SERWISE

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi współpracę na Tobą.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Nie zawieramy z Tobą na tym etapie żadnej umowy. Podanie niektórych danych przez Ciebie (są one oznaczone w formularzu jako ‘required’) jest konieczne abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

COOKIES

Zgoda na cookies może być konieczna do prawidłowego korzystania z konta w serwisie (cookies pozwalają oprogramowaniu naszej strony „widzieć”, że jesteś zalogowany i zezwolić Ci na dostęp do zawartości konta).

 

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie (w tym w sposób zautomatyzowany).

 

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.

 

TREŚĆ INFORMACJI WYMAGANEJ ZGODNIE Z ART. 21 ust. 4 RODO

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO*, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim wypadku nie możemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Back To Top