skip to Main Content

Dostępne aplikacje

Po rejestracji otrzymasz dostęp do dwóch potężnych narzędzi optymalizujących: Strut3D oraz 3D Frame

Strut3D - Optymalizacja szyn montażowych
 • Aplikacja wielojęzyczna
 • Modele 3D
 • 26 systemów w jednym miejscu
 • 526 dostępnych przekrojów
 • Inteligentne elementy – wystarczy kliknąć aby edytować
 • Różne typy obciążeń: siła skupiona, obciążenie rozłożone, moment skupiony, ciężar własny
 • Dopuszczalne ugięcia dla belek i wsporników
 • Współczynniki bezpieczeństwa obciążeń i materiałów
 • Obciążenia obliczeniowe i charakterystyczne
 • Szczegółowe wyniki
 • Wyniki graficzne – wykresy
 • Generator raportów – utwórz raport jednym kliknięciem
3D Frame - Nieograniczone projektowanie 3D
 • Model 3D
 • 19 gotowych do użycia szablonów
 • Inteligentne linie wymiarowe – wystarczy kliknąć aby edytować
 • Dowolna liczba prętów i węzłów
 • Dowolna ilość materiałów i profili
 • Możliwość dodawania zwolnień na końcach prętów
 • Różne typy obciążeń: siła skupiona, obciążenie rozłożone, obciążenie powierzchniowe, obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, ciężar własny
 • Sprawdzenie ugięć i przemieszczeń w każdym kierunku
 • Współczynniki bezpieczeństwa obciążeń i materiału
 • Zaawansowane wyniki obliczeń
 • Wyniki graficzne – reakcje, wykresy sił, naprężeń, przemieszczeń
 • Dynamic Snapshot – wspóldzielenie modelu jednym kliknięciem
Back To Top